Om Busbolaget

Välkommen till Förskolan Busbolaget!

Förskolan följer de nationella regler som gäller för både kommunala och fristående förskolor i Sverige.  Vårt arbete inspireras av Reggio-Emilia filosofins pedagogiska förhållningssätt där vi alltid har barnen i centrum.

Barnen kan själva!  För oss på förskolan Busbolaget är det viktigt att lyssna på barnen och vara uppmärksamma på vad barnen kan och vad de har för behov. Vi uppmuntrar barnen till lärande, samspel, nyfikenhet och utforskande. Det är viktigt att låta barnen finna sin egen väg och vara där för att uppmuntra utveckling och lärande. Alla barn är unika individer och de har därför olika behov som vi planerar vår undervisning och utbildning utifrån.

Förskolan Busbolaget ligger på landet i Rytterne där vi har fantastiska möjligheter för en bra uteverksamhet. Vi ser vår utemiljö som en tillgång då  vi både har skogen,  gården, bonden och kohagarna i närheten.

Allt du kan göra inne, går ofta att göra utomhus.

Miljön inne inspirerar till lek, skapande och konstruktion. Platser för lugn och ro finns också både inomhus och utomhus.

Vår goda mat som är väldigt uppskattad av barnen lagas av vår en egen kokerska.

Förskolan Busbolaget fick år 2006 Västerås stads miljöpris.

Vi har också fått ett Grön Flagg certifikat, som ett bevis på att vi på förskolan arbetar miljömedvetet.  Vi har genomfört Kretsloppet, Vatten, Livsstil och hälsa, Energi och klimat och Närmiljön . Nu börjar vi om igen med Kretsloppet. 

2011 blev vi nominerade av våra föräldrar och vi fick ta emot Västerås pedagogiska pris för ett engagerat arbete med barnen. Så roligt att bli uppskattade.

En stor del i arbetet för vår miljö gör vi i vardagen tillsammans med barnen. Efter maten komposterar vi och källsorterar våra sopor. Vi återanvänder saker och tar emot bl a köksredskap för lek i sandlådan. Vi strävar efter att ha en helt giftfri förskola och vid nyinköp så köper vi bara certifierat giftfritt material.

Vi har egna odlingslådor på gården där vi odlar mat tillsammans med barnen. Vi köper ekologiska och närproducerade matvaror i stor utsträckning . Vår förskola satsar på framtiden och framtiden beror till stor del på hur våra barn kommer att agera när det gäller vår gemensamma miljö. Hållbar framtid är viktigt! Undrar ni något, tveka aldrig att fråga. Under fliken kontakta oss eller längst ner i webbläsaren hittar du all kontaktinformation du behöver.

Vi vill att alla ska uppleva Busbolaget som en plats där man kan skoja och skratta tillsammans. Vi alla, både pedagoger, föräldrar och barn, arbetar tillsammans för hur vår förskola ska vara och se ut.