En dag på förskolan

7.00 Förskolan öppnar
7.00–8.45 Samarbete avdelningar
7.45 Frukost
9.00–11.00 Aktiviteter fm
10.00 Fruktstund
11.15 Lunch
12.00 Vila
13.00–15.00 Aktiviteter em
14.00 Mellanmål
15.30–17.00 Samarbete avdelningar
17.00 Förskolan stänger 

Jourtider kl 6.00–6.30, kl 17.00–18.00
Särskild blankett behövs, finns på Tyra.