Välkommen till Busbolaget

Hem

Förskolan Busbolaget ligger på landet i Rytterne där vi har fantastiska möjligheter för en bra uteverksamhet. Vi ser vår utemiljö som en tillgång då vi både har skogen, gården, bonden och kohagarna i närheten.

Om oss

Förskolan följer de nationella regler som gäller för både kommunala och fristående förskolor i Sverige. Vårt arbete inspireras av Reggio-Emilia filosofins pedagogiska förhållningssätt där vi alltid har barnen i centrum.

Öppettider

Våra ordinarie öppettider är 7-17. Jourtider är klockan 6.00-7.00 samt 17.00-18.00. Klicka på rubriken för mer information.

”Vi uppmuntrar barnen till lärande, samspel, nyfikenhet och utforskande.”