Välkommen till Busbolaget

Hem

Förskolan Busbolaget ligger på landet i Rytterne där vi har fantastiska möjligheter för en bra uteverksamhet. Vi ser vår utemiljö som en tillgång då vi både har skogen, gården, bonden och kohagarna i närheten.

Om oss

Förskolan följer de nationella regler som gäller för både kommunala och fristående förskolor i Sverige. Vårt arbete inspireras av Reggio-Emilia filosofins pedagogiska förhållningssätt där vi alltid har barnen i centrum.

Öppettider

Våra öppettider är 7-17 men kan ändras vid behov. Vi arbetar efter samma styrdokument som de kommunala förskolorna.