Kontakta oss

Förskolan Busbolaget
Giresta Hage Rytterne, Västerås
0700-90 59 29
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm
forskolan@busbolaget.se

Rektor:
072-186 75 32
rektor@busbolaget.se

Avd Stora Bus: 0704-58 96 41

Regionchef Tivoli förskolor
070-31 33 236
rektor@apalbyforskola.se